Banner 278 X 90px

24.02.2017 22:54

Uvjeti korištenja


Uvjeti korištenja primjenjuju se na pristupanje, sadržaj i usluge web stranice www.matematikaza5.eu (u daljnjem tekstu web stranica). Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da je korisnik u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima, da su mu isti jasni i da ih prihvaća u cijelosti. Ukoliko korisnik nije suglasan s Uvjetima korištenja, molimo da ne pristupa web stranici i ne koristi njezine sadržaje.
Tvrtka Intelex d.o.o. iz Osijeka, Psunjska 151, OIB: 36640968385 (u daljnjem tekstu Intelex d.o.o.) ima autorsko pravo na cjelokupan sadržaj ove web stranice. Sadržaj ili dio sadržaja web stranice se može koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Zabranjeno je objavljivanje, download, umnožavanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje, te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ili dijela sadržaja web stranice, te odabir i usklađivanje njihova sadržaja. Zabranjeno je javno prikazivanje sadržaja ili dijela sadržaja web stranice bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja Intelex d.o.o. Ukoliko je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo.

Intelex d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz pristupa web stranici, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zloporabom sadržaja web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zloporabom korištenja sadržaja  web stranice.

Intelex d.o.o. ne jamči funkcionalnost i dostupnost web stranice, niti odgovara za bilo kakvu štetu nastalu pristupanjem web stranici, a ne odgovara niti za eventualnu štetu nastalu zbog nefunkcionalnosti ili nedostupnosti web stranice ili bilo kojeg dijela njezinog sadržaja.

Intelex d.o.o. zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela sadržaja web stranice bez prethodne najave.

Intelex d.o.o. se obvezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika web stranice. Intelex d.o.o. podatke registriranih korisnika neće učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.
Web stranica koristi tzv. kolačiće (eng. "cookies") kako bi se korisniku mogla pružiti što kvalitetnija, funkcionalnija i sigurnija usluga. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranice i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Pristupanjem i korištenjem web stranice korisnik je suglasan da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi i hrvatsko materijalno pravo.
Intelex d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na web stranici.

Datum zadnje izmjene
24.03.2017.