Banner 278 X 90px
Rotacija

teorija zadaci
  1. Teorija